Całkowita cena kursu obejmuje wykłady i szkolenia a także 6 miesięczną opiekę ze strony prowadzących kurs.

W tym 6 miesięcznym okresie zapewniamy specjalny program w czasie którego osoby nauczone TM mogą wyjaśnić swoje doświadczenia i zweryfikować poprawność stosowania techniki

Opłata za kurs pobierana jest przed osobistą instrukcją, kursanci otrzymują potwierdzenie wpłaty

  1. 1500 zł to koszt kursu dla dorosłej pracującej osoby.

    Możliwe jest rozłożenie tej kwoty na raty ( do ustalenia z prowadzącymi kurs ), pierwsza rata powinna wynosić 750 zł 

  2. 750 zł to koszt kursu dla studentów, emerytów i rencistów oraz bezrobotnych ( w przypadku bezrobotnych konieczne jest potwierdzenie z urządu pracy ) 
  3. 2500 zł to koszt kursu dla rodziny ( tata, mama, dzieci do 24 roku życia )
  4. Opłata specjalna 375 zł dla osób w bardzo trudnej sutacji - do omówienia z prowadzącymi kurs

    Kontakt z nami Katarzyna Michałowska tel. 509 096 880
    lub Andrzej Michałowski tel. 508 322 277